utorok 14. mája 2013

Profil firmy:


Obchodné meno spoločnosti:Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.           
Sídlo spoločnosti
:
Štúrova 147,   949 65 Nitra
Tel/Fax
:
037 / 6512 750 ,  037 / 6582 941
IČO:                                         
:
35 960 736
DIČ:                                         
:
2022074186
IČ DPH:                                   
:
SK 2022074186
Právna forma:                          
:
Akciová spoločnosť
Registrácia:                              
:
Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel : Sa, Vložka číslo: 10309/N            
Deň zápisu

30.10.2005
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. bola založená na základe zakladateľskej listiny, v súlade s uzneseniami prijatými na zasadnutiach zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 170/2005, č. 197/2005, č.209/2005, č. 280/2005 a č. 281/2005, ktorými bolo rozhodnuté o založení akciovej spoločnosti bez upisovania akcii. Jediným zakladateľom je Nitriansky samosprávny kraj, so sídlom  949 01 Nitra, Štefánikova tr.69, IČO : 37861298.
Základné imanie spoločnosti je 1 000 000,- Sk. Akcionárom spoločnosti je Nitriansky samosprávny kraj.  Spoločnosť RSÚC Nitra a.s. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 30.10.2005.

Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 819/2012, Nz 49108/2012, NCRls 49944/2012 sa obchodná spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10309/N stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností:

Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, IČO: 35 960 787, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10310/N,

Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10311/N,

Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky, IČO: 35 960 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10313/N
Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO: 35 960 817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10312/N

Zároveň preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., ku dňu 01.01.2013.